Kontrol Arayüzü

Akıllı Arayüz

Dezenfeksiyon görevleri için gerekli dozları hesaplar.

Yüksek verimli dezenfeksiyon için, en güçlü mikropları ortadan kaldırmak için gereken tam dozu ve zamanı hesaplamak için C-Bot arayüzünde otomatik bir hesaplama algoritması uygulandı: yüzey alanı ve dezenfeksiyon seviyesi

Veri

Veri kaydı ve görev yönetimi sistemi.

C-Bot’un güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için, arayüze farklı işlevlere sahip bir kablosuz kontrol bağlantısı yerleştirildi.

Dezenfeksiyon seviyesi, oda adresi, zamanlama görevlerinin seçilmesi, C-Bot üzerinde tam kontrole sahip olurken ve çeşitli bildirimler ve bilgiler alırken güvenli bir mesafede gerçekleştirilebilir.

Kablosuz kontrol

Odanın dışından Kablosuz Kontrollü.

Dezenfeksiyon görevlerini izlemek ve günlük verileri kaydetmek, enfeksiyon kontrol protokolünün kritik bir parçasıdır.

C-Bot sistemi, kullanıcının dezenfekte edilen alan, görev süresi hakkında günlük raporlar almasını sağlar ve harici sisteme kolayca aktarılabilir.